Klientská zóna

Našim klientom ponúkame v rámci transparentnej správy informácie formou intranetovej stránky, na ktorej po zadaní prihlasovacieho mena a hesla môže klient sledovať

  • nástenku, na ktorej sú uverejňované aktuálne oznamy
  • aktuálny predpis mesačných záloh vlastníka (každý vlastník má prístup len k svojim údajom)
  • prehľad platieb vlastníka a jeho pohľadávky (každý vlastník má prístup len k svojim údajom)
  • hospodárenie s fondom prevádzky, údržby a opráv
  • dokumenty (napríklad zmluvu o výkone správy a tlačivá)
  • fórum, v rámci ktorého vlastníci v dome, objekte môžu diskutovať na zvolené témy

Pre našich klientov

Údaje pre prvé prihlásenie (prihlasovacie meno a heslo) vám doručí správca. Pri prvom vstupe do intranetovej stránky ste vyzvaní zmeniť heslo. Po vyplnení prihlasovacích údajov budete presmerovaní na stránku www.easydom.sk.Rýchly kontakt
  033 77 40 309
0907 716 658
0903 912 352

  baumi@baumi.sk

  Úradné hodiny
Pondelok 13:00 - 17:00
Streda 13:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 12:00
Elektronizácia poskytovaných služieb
Vážení vlastníci, aktuálne pre vás pripravujeme elektronizáciu našich služieb. Elektronizáciou chceme dosiahnuť vyšší stupeň transparentnosti a komfortu poskytovaných služieb pre našich klientov.

Čítať ďalej...

Úver z ŠFRB
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať o možnosti získania výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytového domu v rámci programu EU JESSICA II. Okrem zateplenia bytových domov, možno požadovať podporu aj na odstránenie systémových porúch, napr. výmena rozvodov v bytovom dome, výmena výťahov, vybudovanie bezbariérových prístupov.

Čítať ďalej...

Odborný seminár
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať, že Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov organizuje dňa 16.04.2015 v Trenčíne odborný seminár na tému „Obnova bytových domov, nevyhnutný predpoklad predĺženia ich životnosti a úspor energie.“

Čítať ďalej...