Domy v našej správe

 

A. Hlinku 52, Piešťany

Bytový dom po kompletnej rekonštrukcii vnútorných rozvodov, tepelne zaizolovaný obvodový plášť domu, hydraulicky vyregulovaná sústava ÚK a namontované termostatické hlavice na vykurovacích telesách. Takéto tepelno technické riešenie prinieslo pre vlastníkov úsporu na vykurovacích nákladoch 32%.


Čachtická, Piešťany

Čachtická, Piešťany


M. Waltari, Piešťany

M. Waltari, Piešťany


Makabea - Polyfunkčný dom, Piešťany

Makabea - Polyfunkčný dom, Piešťany


Pod Párovcami 25, Piešťany

Pod Párovcami 25, Piešťany


Obytný komplex Bratislavská, Piešťany

Obytný komplex Bratislavská, Piešťany


Bytový dom A. Hlinku 61, Piešťany

Bytový dom A. Hlinku 61, Piešťany
Bytový dom po kompletnej rekonštrukcii vnútorných rozvodov. Tepelne zaizolovaná strecha a obvodový plášť domu, revitalizácia balkónov a odstránenie systémovej poruchy balkónov so zameraním na odstránenie tepelného mosta.


Vodárenská č 84, 86, Piešťany

Vodárenská č 84, 86, Piešťany
Bytový dom po rekonštrukcii vnútorných rozvodov. Tepelne zaizolovaná strecha a obvodový plášť domu, čím sme dosiahli úsporu tepla až 38%.


Teplická 24, Piešťany

Teplická 24, Piešťany
Tepelne zaizolovaná strecha, obvodový plášť domu, hydraulicky vyregulovaná sústava ÚK s namontovanými termostatickými ventilmi vlastníkom priniesli úsporu na vykurovacích nákladoch 34%.

Rýchly kontakt
  033 77 40 309
0907 716 658
0903 912 352

  baumi@baumi.sk

  Úradné hodiny
Pondelok 13:00 - 17:00
Streda 13:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 12:00
OPATRENIA - COVID-19
Milí naši klienti, na základe Opatrenia UVZ SR číslo: OLP/2777/2020, zo dňa 29. 03. 2020 a v záujme ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 Vám oznamujeme, že v čase od 30. 03. 2019 až do odvolania bude kancelária správcu na Staničnej ul. č. 41, 921 01 Piešťany zatvorená.

Samozrejme aj počas tejto mimoriadnej situácie Vám poskytujeme služby a Vaše požiadavky a potreby vybavujeme telefonicky na tel. č. 0907 716 658 alebo tel. č. 0903 912 352, alebo na elektronickej adrese: baumi@baumi.sk, alebo poštou na adrese: Staničná 41, 921 01 Piešťany.

Svoju žiadosť, alebo inú písomnosť nám môžete doručiť aj jej vhodením do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na prízemí hneď za vstupnými dverami do budovy - vpravo (Staničná 41, Piešťany). Na každú písomnosť uveďte prosím svoje telefónne číslo a iné kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.

Za porozumenie a zodpovedný prístup Vám ďakujeme a prajeme Vám pevné zdravie.

S úctou
Váš správca
Elektronizácia poskytovaných služieb
Vážení vlastníci, aktuálne pre vás pripravujeme elektronizáciu našich služieb. Elektronizáciou chceme dosiahnuť vyšší stupeň transparentnosti a komfortu poskytovaných služieb pre našich klientov.

Čítať ďalej...

Úver z ŠFRB
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať o možnosti získania výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytového domu v rámci programu EU JESSICA II. Okrem zateplenia bytových domov, možno požadovať podporu aj na odstránenie systémových porúch, napr. výmena rozvodov v bytovom dome, výmena výťahov, vybudovanie bezbariérových prístupov.

Čítať ďalej...

Odborný seminár
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať, že Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov organizuje dňa 16.04.2015 v Trenčíne odborný seminár na tému „Obnova bytových domov, nevyhnutný predpoklad predĺženia ich životnosti a úspor energie.“

Čítať ďalej...