Elektronizácia poskytovaných služieb

Vážení vlastníci, aktuálne pre vás pripravujeme elektronizáciu našich služieb. Elektronizáciou chceme dosiahnuť vyšší stupeň transparentnosti a komfortu poskytovaných služieb pre našich klientov.

Prostredníctvom klientskej zóny na tejto stránke a systému EasyDom, po zadaní prihlasovacích údajov budú mať vlastníci bytov a nebytových priestorov v našej správe možnosť kedykoľvek v pohodlí domova sa oboznámiť so stavom účtu bytového domu, tiež každý vlastník si môže skontrolovať vlastné úhrady, prípadne preplatky - nedoplatky, predpis záloh, variabilný symbol, k dispozícii budete mať aj formuláre, dokumenty, oznamy pre váš bytový dom a diskusné fórum vášho bytového domu. Väčšina bytových domov nám poskytla súhlas so zriadením intranetovej stránky domu a v priebehu mesiaca marec 2015 vám budeme distribuovať prihlasovacie údaje, ktoré vám odporúčame po prvom použití (prihlásení sa) zmeniť, kvôli zabezpečeniu bezpečnosti prístupu k údajom.


Úver z ŠFRB

Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať o možnosti získania výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytového domu v rámci programu EU JESSICA II. Okrem zateplenia bytových domov, možno požadovať podporu aj na odstránenie systémových porúch, napr. výmena rozvodov v bytovom dome, výmena výťahov, vybudovanie bezbariérových prístupov. Žiadosť o úver možno podať do konca októbra 2015. Vzhľadom na zložitosť prípravy žiadosti je však potrebné v prípade záujmu rozhodnúť o takejto obnove bytového domu v čo najkratšom čase. Bližšie informácie získate na stránkach www.sfrb.sk.


Odborný seminár

Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať, že Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov organizuje dňa 16. 04. 2015 v Trenčíne odborný seminár na tému „Obnova bytových domov, nevyhnutný predpoklad predĺženia ich životnosti a úspor energie.“ V prípade záujmu nájdete bližšie informácie na www.propagacie-obnovy.sk.