Princípy, ktorými sa riadime pri výkone správy

Komunikácia s klientom

Na komunikáciu s klientom používame:

  • osobný kontakt počas úradných hodín a obhliadok bytových domov
  • elektronickú komunikáciu e-mailom
  • telefonickú komunikáciu
  • inú písomnú komunikáciu

Transparentnosť a dôvera

Chceme, aby nám náš klient dôveroval, preto mu poskytujeme všetky dôležité a aktuálne informácie o hospodárení domu, jeho účtoch aj v pohodlí jeho domova prostredníctvom internetu „EasyDom“ (klientská zóna), ale aj na požiadanie inou formou.

Sme radi, ak si dodávateľov na tovary a služby vyberajú vlastníci a rešpektujeme ich výber.

Rešpektujeme názory a rozhodnutia vlastníkov.

Chránime vaše záujmy

Pri zastupovaní klientov pred verejnou správou, dodávateľmi vždy zastupujeme záujmy vlastníkov.

Pri hospodárení s vašimi finančnými prostriedkami hľadáme vždy najefektívnejšie a hospodárne riešenie.


Záleží nám na vás

Iniciatívne predkladáme vlastníkom návrhy na zlepšenie, zefektívnenie a skvalitnenie ich bývania.

Rýchly kontakt
  033 77 40 309
0907 716 658
0903 912 352

  baumi@baumi.sk

  Úradné hodiny
Pondelok 13:00 - 17:00
Streda 13:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 12:00
Elektronizácia poskytovaných služieb
Vážení vlastníci, aktuálne pre vás pripravujeme elektronizáciu našich služieb. Elektronizáciou chceme dosiahnuť vyšší stupeň transparentnosti a komfortu poskytovaných služieb pre našich klientov.

Čítať ďalej...

Úver z ŠFRB
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať o možnosti získania výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytového domu v rámci programu EU JESSICA II. Okrem zateplenia bytových domov, možno požadovať podporu aj na odstránenie systémových porúch, napr. výmena rozvodov v bytovom dome, výmena výťahov, vybudovanie bezbariérových prístupov.

Čítať ďalej...

Odborný seminár
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať, že Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov organizuje dňa 16.04.2015 v Trenčíne odborný seminár na tému „Obnova bytových domov, nevyhnutný predpoklad predĺženia ich životnosti a úspor energie.“

Čítať ďalej...