Kontakty

Naše kancelárie nájdete v Piešťanoch na Staničnej ul. č. 41 (v budove Pozemstavu) na 2. poschodí vpravo.  Telefón
033 77 40 309
0907 716 658
0903 912 352
  Elektronická adresa

  Korešpondenčná adresa
Baumi s.r.o.
Inovecká 5213/40
921 01 Banka

Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33621/T
  Korešpondenčná adresa
Zdeněk Drlík - Prvá súkromná správa bytov
Inovecká 5213/40
921 01 Banka

Zapísaný v živnostenskom registri, Okresný úrad Piešťany, Číslo živnostenského registra: 204-11603
  Korešpondenčná adresa
Igor Gloss Virtus - správa bytov
Valová 13
921 01 Piešťany

Zapísaný v živnostenskom registri, Okresný úrad Piešťany, Číslo živnostenského registra: 230-13768

  Fakturačné údaje
Baumi s.r.o.
So sídlom: Inovecká 5213/40, 921 01 Banka
Zastúpená konateľom Zdeněk Drlík
IČO: 47610786
DIČ: 2024013574
Kancelária: Staničná 41, 921 01 Piešťany
  Fakturačné údaje
Zdeněk Drlík - Prvá súkromná správa bytov
Inovecká 5213/40, 921 01 Banka
IČO: 40750434
DIČ: 1040550379
Kancelária: Staničná 41, 921 01 Piešťany
  Fakturačné údaje
Igor Gloss VIRTUS - správa bytov
Valová 843/13, 921 01 Piešťany
IČO: 43288685
DIČ: 1046562077
Kancelária: Staničná 41, 921 01 Piešťany

  Úradné hodiny

Pondelok

13:00 - 17:00

Streda

13:00 - 17:00

Piatok

  8:00 - 12:00


Rýchly kontakt
  033 77 40 309
0907 716 658
0903 912 352

  baumi@baumi.sk

  Úradné hodiny
Pondelok 13:00 - 17:00
Streda 13:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 12:00
Elektronizácia poskytovaných služieb
Vážení vlastníci, aktuálne pre vás pripravujeme elektronizáciu našich služieb. Elektronizáciou chceme dosiahnuť vyšší stupeň transparentnosti a komfortu poskytovaných služieb pre našich klientov.

Čítať ďalej...

Úver z ŠFRB
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať o možnosti získania výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytového domu v rámci programu EU JESSICA II. Okrem zateplenia bytových domov, možno požadovať podporu aj na odstránenie systémových porúch, napr. výmena rozvodov v bytovom dome, výmena výťahov, vybudovanie bezbariérových prístupov.

Čítať ďalej...

Odborný seminár
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať, že Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov organizuje dňa 16.04.2015 v Trenčíne odborný seminár na tému „Obnova bytových domov, nevyhnutný predpoklad predĺženia ich životnosti a úspor energie.“

Čítať ďalej...