Kontakty

Naše kancelárie nájdete v Piešťanoch na Staničnej ul. č. 41 (v budove Pozemstavu) na 2. poschodí vpravo.  Telefón
033 77 40 309
0907 716 658
0903 912 352
  Elektronická adresa

  Korešpondenčná adresa
Baumi s.r.o.
Inovecká 5213/40
921 01 Banka

Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33621/T
  Korešpondenčná adresa
Zdeněk Drlík - Prvá súkromná správa bytov
Inovecká 5213/40
921 01 Banka

Zapísaný v živnostenskom registri, Okresný úrad Piešťany, Číslo živnostenského registra: 204-11603
  Korešpondenčná adresa
Igor Gloss Virtus - správa bytov
Valová 13
921 01 Piešťany

Zapísaný v živnostenskom registri, Okresný úrad Piešťany, Číslo živnostenského registra: 230-13768

  Fakturačné údaje
Baumi s.r.o.
So sídlom: Inovecká 5213/40, 921 01 Banka
Zastúpená konateľom Zdeněk Drlík
IČO: 47610786
DIČ: 2024013574
Kancelária: Staničná 41, 921 01 Piešťany
  Fakturačné údaje
Zdeněk Drlík - Prvá súkromná správa bytov
Inovecká 5213/40, 921 01 Banka
IČO: 40750434
DIČ: 1040550379
Kancelária: Staničná 41, 921 01 Piešťany
  Fakturačné údaje
Igor Gloss VIRTUS - správa bytov
Valová 843/13, 921 01 Piešťany
IČO: 43288685
DIČ: 1046562077
Kancelária: Staničná 41, 921 01 Piešťany

  Úradné hodiny

Pondelok

13:00 - 17:00

Streda

13:00 - 17:00

Piatok

  8:00 - 12:00


Rýchly kontakt
  033 77 40 309
0907 716 658
0903 912 352

  baumi@baumi.sk

  Úradné hodiny
Pondelok 13:00 - 17:00
Streda 13:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 12:00
OPATRENIA - COVID-19
Milí naši klienti, na základe Opatrenia UVZ SR číslo: OLP/2777/2020, zo dňa 29. 03. 2020 a v záujme ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 Vám oznamujeme, že v čase od 30. 03. 2019 až do odvolania bude kancelária správcu na Staničnej ul. č. 41, 921 01 Piešťany zatvorená.

Samozrejme aj počas tejto mimoriadnej situácie Vám poskytujeme služby a Vaše požiadavky a potreby vybavujeme telefonicky na tel. č. 0907 716 658 alebo tel. č. 0903 912 352, alebo na elektronickej adrese: baumi@baumi.sk, alebo poštou na adrese: Staničná 41, 921 01 Piešťany.

Svoju žiadosť, alebo inú písomnosť nám môžete doručiť aj jej vhodením do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na prízemí hneď za vstupnými dverami do budovy - vpravo (Staničná 41, Piešťany). Na každú písomnosť uveďte prosím svoje telefónne číslo a iné kontaktné údaje a my Vás budeme kontaktovať.

Za porozumenie a zodpovedný prístup Vám ďakujeme a prajeme Vám pevné zdravie.

S úctou
Váš správca
Elektronizácia poskytovaných služieb
Vážení vlastníci, aktuálne pre vás pripravujeme elektronizáciu našich služieb. Elektronizáciou chceme dosiahnuť vyšší stupeň transparentnosti a komfortu poskytovaných služieb pre našich klientov.

Čítať ďalej...

Úver z ŠFRB
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať o možnosti získania výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytového domu v rámci programu EU JESSICA II. Okrem zateplenia bytových domov, možno požadovať podporu aj na odstránenie systémových porúch, napr. výmena rozvodov v bytovom dome, výmena výťahov, vybudovanie bezbariérových prístupov.

Čítať ďalej...

Odborný seminár
Vážení vlastníci, dovoľujeme si vás informovať, že Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov organizuje dňa 16.04.2015 v Trenčíne odborný seminár na tému „Obnova bytových domov, nevyhnutný predpoklad predĺženia ich životnosti a úspor energie.“

Čítať ďalej...